شعاع: Off
شعاع:
km Set radius for geolocation
جستجو

در این بخش اطلاعات اماکن عمومی شهری که شامل 17 بخش میباشد قرار خواهد گرفت . هر کدام از این اماکن نیز دارای زیر بخشهایی هستند که همانند بخش مشاغل دارای صفحات منحصر به خود و امکانات کامل جهت ارائه اطلاعات هستند:

که بعضی از این بخش‌ها شامل زیرگروه و بعضی بدون زیرگروه می‌باشند.
کلیه اطلاعات مربوط به این بخش‌ها در داخل صفحه مربوطه قرار گرفته و با عکس و توضیحات بیان شده‌اند و تمامی اماکن عمومی شهری قابلیت جستجو در سایت و همچنین قابل رویت در نقشه می‌باشد.
کلیه اطلاعات مورد نیاز شهروندان برای بخش اماکن عمومی شهری در صفحات اختصاصی آنان قرار خواهد گرفت، اعم از: ساعات و روزهای کاری- امکانات- خدمات- بخش ها- اطلاعات تماس و بسیاری اطلاعات مورد نیاز دیگر.
کلیه اماکنی که جزء اصناف و مشاغل نیستند و جنبه عمومی و غیرانتفاعی دارند:
یکی از امکانات موجود در دو بخش (اصناف و مشاغل- اماکن عمومی شهری) این است که در کلیه صفحات داخلی این اماکن می‌توانیم از سه امکان 1- بنر عکسی 2- نقشه سمنان 3- تور مجازی استفاده نماییم.
از امکانات دیگر می‌توان به بخش اطلاع رسانی اشتباهات از طریق لینک قرار گرفته در صفحه می‌توانند اگر اشتباهی در مورد اطلاعات صورت گرفته به ما اطلاع دهند.