امیرعلی و فاطمه پر طرفدارترین نام‌ها در استان سمنان

امیر علی و فاطمه بیشترین فراوانی نامگذاری فرزندان در استان سمنان را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل ثبت احوال استان سمنان به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال در جمع خبرنگاران گفت:پس از این دو نام، اسامی امیرحسین و علی و زهرا و حلما بیشترین نامگذاری نوزادان را در این استان داشتند.
عباس قندالی افزود: در ۹ماهه امسال میزان ولادت دو دهم درصد و وفات چهار و سه دهم درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان سمنان با اشاره به اتمام اعتبار کارت های ملی افراد تا پایان امسال هم گفت: ۵۵۲هزار نفر در این استان واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند و هنوز نیمی از این افراد کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند.
به گفته وی، برای تسهیل در صدور کارت ملی برای افراد سالمند، معلولان و جانبازان ایستگاه های سیار کارت ملی در استان فعال شده است.
سوم دی ماه امسال ۱۰۰سالگی فعالیت ثبت احوال در استان سمنان است.
“ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال” شعار امسال هفته ثبت احوال در کشور است.