انتصاب سرپرست جدید کانون پرورش فکری استان سمنان

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمی محمد ناظری‌صوفی را به عنوان سرپرست کانون استان سمنان منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، فاضل نظری در این حکم از خدمات مهدی جمال مدیرکل سابق استان سمنان قدردانی و سرپرستی کانون استان را تا تعیین مدیرکل جدید به محمد ناظری‌صوفی محول کرده است.

ناظری‌صوفی جایگزین مهدی جمال شد که از آذر سال ۱۳۹۳ تاکنون مدیرکلی کانون پرورش فکری استان سمنان را بر عهده داشت.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان سمنان در مجموع دارای ۲۳ مرکز فرهنگی هنری شامل ۱۵ مرکز ثابت، ۴ کتابخانه سیار روستایی، ۱ کتابخانه سیار شهری، ۲ کتاب‌خانه‌ پستی و ۱ مجتمع فرهنگی هنری است.