اُمیکرون و خطر شیوع انفجاری

دکتر کامران قدس، دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان .
در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شناسایی سویه جدید امیکرون اظهار کرد: مهم ترین ویژگی این گونه جدید شیوع انفجاری بیماری است و همین افزایش قابل توجه مبتلایان، می‌تواند مشکلات جدی در مراکز درمانی ایجاد کند.

در چنین شرایطی و با افزایش قابل توجه بستری‌ها، فرآیند ارائه خدمت دچار مشکل احتمالی شده و به طور بدیهی ممکن است که جا برای بستری مبتلایان جدید کمتر شود چرا که این سویه جدید به صورت انفجاری موجب افزایش قابل توجه مبتلایان می‌شود.

اگرچه واکسن در ابتلا تاثیر زیادی نداشته باشد اما واکسیناسیون به طور قطع و یقین از گسترش و شدت عوارض جلوگیری و مرگ و میرهای ناشی کرونا تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد.

انتظار می‌رود که آن دسته از شهروندانی که هنوز واکسن کرونا را دریافت نکردند هرچه زودتر به مراکز تعبیه شده در سطح استان مراجعه و واکسن خود را تزریق کنند.

کاهش مرگ و میرهای ناشی از سویه های مختلف کووید۱۹ بعد از تزریق و تکمیل واکسیناسیون یک واقعیت علمی اثبات شده است.
عمده تفاوت این سویه جدید با دلتا و دیگر سویه های کووید۱۹، شدت بالای ابتلای آن و افزایش قابل توجه موارد بستری است لذا باید با رعایت حداکثری پروتکل‌ها ، حفظ فاصله گذاری اجتماعی، اجتناب از گردهمایی و دورهمی‌ها و…تا حد امکان از شیوع بیماری و انتقال آن جلوگیری کنیم.
سرمای هوا ، دربسته بودن اماکن و عدم تهویه مناسب در این فصل سرد می‌تواند به انتقال احتمالی ویروس در این شرایط کمک کند لذا باید تا حد امکان از شکل‌گیری دورهمی‌ها و اجتماعات خانوادگی و بزرگتر جلوگیری شود.