ایجاد بازارچه های دائمی فروش صنایع دستی عشایر

مدیرکل امور عشایری استان سمنان ایجاد بازارچه‌های دائمی فروش صنایع دستی عشایر این استان را خواستار شد و گفت: زنان عشایر در این استان سالانه ۱۶ هزار مترمربع دست‌بافته تولید و در بازارهای صنایع‌دستی عرضه می‌کنند.
حمیدرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، اظهار داشت: دست‌بافته‌های زنان عشایر در استان سمنان سالانه ۴۰ میلیارد ریال آورده مالی برای آنها در پی دارند.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی عشایر از قدمت بالایی برخوردار است افزود: احیای صنایع‌دستی و دست‌بافته‌های زنان عشایر استان سمنان از برنامه‌های اولویت‌دار اداره کل امور عشایری این استان است.

مدیرکل امور عشایری استان سمنان با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای دائمی برای عرضه صنایع دستی زنان عشایر در این استان گفت: مهم‌ترین مشکل فعالان این بخش، فقدان بازارهای دائمی برای عرضه محصولات صنایع دستی آنان است.

وی ادامه داد: در صورت رفع مشکل عرضه صنایع‌دستی، شاهد تحولی بزرگ در تولید و عرضه صنایع‌دستی در بین زنان عشایر در جای جای مناطق عشایری استان خواهیم بود.

حسینی با بیان اینکه دست‌بافته‌های زنان عشایر در استان از تنوع بسیار بالایی برخوردارند خاطرنشان کرد: این صنایع‌دستی در بین ایلات و طوایف مختلف عشایری از ویژگی‌ها مختلفی برخوردارند.

وی با بیان اینکه ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی می‌تواند به بهبود اقتصاد خانوارهای عشایری و روستایی کمک کند افزود: این بازارچه‌ها علاوه بر عرضه صنایع‌دستی، می‌تواند به محلی برای عرضه مواد لبنی متنوع عشایر استان سمنان نیز تبدیل شود.