ایجاد سایت دائمی نمایشگاه بین المللی با نگاه صادرات درسمنان

استاندار سمنان گفت : با موافقت اعضای کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، سامانه دائمی نمایشگاه بین المللی با نگاه صادرات در این استان ایجاد می شود.

به گزارش مرآت، محمدرضا خباز در پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گفت: با توجه به این که سامانه دائمی نمایشگاه بین المللی از میزان پیشرفت فیزیکی نسبتا مناسبی برخوردار بوده و اکنون نیز دایر و از آن بهره برداری می شود، بنابراین با موافقت و تصویب اعضای این کارگروه مقرر شد تا این سامانه با نگاه صادرات در مرکز استان ایجاد و فعالیت کند.

وی اظهار کرد: همچنین با موافقت و تصویب اعضای این کارگروه مقرر شد تا نمایشگاه تولیدات و عرضه محصولات با نگاه غیر صادرات در شاهرود راه اندازی و فعال شود.

خباز تصریح کرد : زمین نمایشگاه شهرستان شاهرود هم تامین شده و دارای پیشرفت فیزیکی کمی است و باید حمایت و تقویت شود تا اصناف این شهرستان هم بتوانند تولیدات خود را در این مرکز عرضه کنند.

استاندار سمنان اضافه کرد : شهرستان های دیگر استان در صورت نیاز می توانند نمایشگاه عرضه تولیدات مختص شهرستان خود را دایر و راه اندازی کنند و هیچ منعی ندارد.

وی درباره ایجاد پایانه صادراتی در استان گفت : با توجه به این که طرح های ارائه شده از نظر کارشناسی مناسب و بالایی برخوردار نبود و باید توجه بیشتری نسبت به این طرح ها صورت گیرد تا پس از تصویب در این کارگروه از سوی مرکز نیز تایید شود، لذا مقرر شد کارگروهی با حضور کارشناسان تشکیل و در مدت ۱۵ روز طرح های ارائه شده را بررسی و هر کدام که قابلیت دفاع بیشتری و توجیه مناسبی داشت، مورد موافقت و تصویب اعضاء کارگروه قرار می گیرد ولی تا اتخاذ تصمیم نهایی مشخص نیست در کدام شهرستان ها ایجاد شود.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این نشست از بررسی زیر ساخت های صادراتی استان، با سه اولویت مهم خبر داد گفت: در این جلسه پیرامون زیر ساخت های صادراتی استان ، تشکیل پایانه صادراتی و سایت نمایشگاهی بین المللی بحث و تبادل نظر شد.

بهروز اسودی تصریح کرد:در این نشست، زیر ساخت های صادراتی با سه اولویت زیر سازی، درصد پیشرفت فیزیکی و زیرساخت های حمل و نقلی با هدف کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه اظهار داشت: در این نشست درخصوص برنامه های ترویج تجارت خارجی استان در سال ۹۶ از قبیل برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور ، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری ، بازاریابی و سرمایه گذاری تصمیم گیری شد.

در هشت ماهه امسال حدود ۲۲۰ هزار تن انواع کالا از گمرگ استان صادر شد که بیش از ۹۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان