بازدید معاون رئیس جمهور از باغ موزه امیر

ساعت ۱۷ سه شنبه ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۷ آفای مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به اتفاق معاونین سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی استان جناب دکتر جهانشاهی و آقای مهندس دوستمحمدی رئیس اداره شهرستان و معاونین میراث فرهنگی سمنان از باغ موزه امیر بازدید کردند.
این بازدید که بیش از یکساعت بطول انجامید باعث خرسندی معاون رئیس جمهور قرار گرفت و از مسئولین و دست اندرکاران امر تقدیر و تشکر نمودند .
از نکات جالب توجه این بازدید این بود که وقتی آقای عزیزالدین در خصوص تصویر آقای حاج علینقی کاشانی برای آقای مونسان توضیح دادند ایشان با گوشی موبایل خود عکس پدر بزرگ ظریف را گرفتند و اعلام نمودند که در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به آقای ظریف نشان خواهم داد.
در پایان این بازدید آقای مونسان سوت کارخانه را بصدا درآوردند و همچنین در دفتر یادبود از تلاش ها و زحمات
آقای عزیزالدین تقدیر و تشکر نمودند.