باستان‌شناسان ایرانی و فرانسوی در جستجوی منبع دست‌افزارهای سنگی میرک سمنان

سرپرست هیأت دومین فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه پارینه سنگی میرک گفت: فصل دوم کاوش در محوطه میرک سمنان با هدف شناسایی منبع ماده خام ساخت دست افزارهای سنگی در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، «حامد وحدتی‌نسب» افزود: با توجه به نتایج به دست آمده از فصل نخست کاوش، فصل دوم کاوش در این محوطه میرک با همکاری متخصصان ایرانی و فرانسوی در زمینه‌های سنگ‌شناسی برای شناخت هرچه بهتر نحوه شکل‌گیری محوطه و چگونگی دسترسی ساکنان محوطه به ماده خام در حال انجام است.

وی گفت: در این مرحله، گستره دقیق لایه‌های زیرسطحی با استفاده از استوانه نمونه‌برداری و با کمک متخصصان سازمان زمین‌شناسی انجام می‌شود.

این باستان‌شناس، شناسایی لایه‌های مربوط به دوران گرم و مرطوب با استفاده از تکنیک ژئومغناطیس و ادامه کاوش در محدوده اصلی با هدف نمونه‌برداری بیشتر برای بازسازی‌های اقلیمی ‌و تعیین سن مطلق توالی‌های یافت شده را از دیگر اهداف این فصل از کاوش اعلام کرد.

وحدتی‌نسب افزود: در ادامه طرح پنج ساله پژوهش‌های پارینه سنگی شمال کویر مرکزی ایران، دومین فصل از کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک با همکاری دکتر ژیل بریون و دکتر گیوم ژامه از پژوهشگران مرکز ملی علوم فرانسه و موزه انسان شناسی آغاز شده است.

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به انجام فصل نخست کاوش در میرک در تیر و مرداد سال گذشته، گفت: شناسایی لایه‌های استقراری در عمق پنج متری در زیر سطح فعلی، تعیین توالی رسوب‌گذاری و تشکیل تپه‌های میرک، شناسایی رسوبات مربوط به مناطق گرم و مرطوب در زیر لایه‌های فعلی و به دست آوردن گاهنگاری مطلق برای محوطه میرک از جمله نتایج کاوش‌های فصل قبل بود.

وحدتی نسب با بیان اینکه میرک نخستین محوطه روباز پارینه سنگی در ایران است که مورد کاوش باستان‌شناسی قرار گرفته است، افزود: این محوطه برای نخستین بار مورد سن سنجی مطلق به روش نورتابی برانگیخته یا OSL قرار گرفته است.

این باستان‌شناس، نتایج سن‌سنجی در فصل نخست را حاکی از قدمتی حدود ۴۰ هزار سال برای لایه‌های زیرین محدوده مورد کاوش اعلام کرد.

وی گفت: یافته‌های پژوهش روی میرک که یکی از بزرگترین محوطه‌های روباز پارینه سنگی شناخته شده در ایران و حتی خاورمیانه است، در چندین کنفرانس ملی و بین‌المللی ارائه و نتایج فصول پیشین بررسی و کاوش در قالب مقالات علمی‌ در نشریات معتبر جهانی به چاپ رسیده است.

دومین فصل کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک سمنان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و تخصیص اعتبارات لازم از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در حال انجام است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان