بحران فرونشست زمین در استان سمنان در حال گسترش است

سمنان-ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به گسترش پدیده فرونشست زمین در این استان ، گفت : در صورت ادامه این روند در آینده ای نزدیک، دومین بحران زیست محیطی سال های اخیر کشور در سمنان اتفاق می افتد.

علینقی حیدریان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : فرونشست زمین دومین معضل زیست محیطی بعد از کمبود آب در سمنان است که باید با اجرای طرح های آبخوان داری در کمترین زمان ممکن برای رفع آن اقدام کرد.

به گفته وی اجرای ۳۳ طرح آبخوان داری برای جلوگیری از فرسایش باد و فرونشست زمین در این استان به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی اظهارداشت : در سال جاری اجرای ۱۷ طرح آبخوان داری در مناطق بیابانی استان سمنان در دستور کار قرار دارد که با تخصیص اعتبار لازم با پیمانکاران اجرای این طرح تفاهم نامه های همکاری منعقد می شود.

وی خاطرنشان کرد : بحران کمبود آب در بسیاری از مناطق بیابانی استان اکنون به عنوان یک معضل مطرح است و اجرای طرح های آبخوان داری یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از تشدید پدیده بیابانزایی است.

حیدریان ادامه داد : فرسایش بادی در بیشتر مناطق بیابانی استان وجود دارد اما در مناطق کویری شهرستان های گرمسار و آرادان به دلیل گسترش پدیده ریزگردها تهدیدی جدی به شمار می آید.

وی تصریح کرد : تشدید ریزگردها در مناطق بیابانی شهرستان گرمسار در آلودگی هوای استان های تهران و قم تاثیر بسزایی داشته و باید با الگوی صحیح مصرف و افزایش پوشش های گیاهی در اراضی کویری این شهرستان ها برای رفع این چالش اقدام کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان : ۱۳ دشت از مجموع ۲۶ دشت موجود این استان به دلیل کاهش محسوس پوشش گیاهی در شرایط فرا بحرانی قرار دارد و افزایش جلوگیری از تخریب اراضی ملی و قاچاق تاغزارها از اقدامات موثر برای جلوگیری از فرونشست زمین دراین دشت هاست.

حیدریان تصریح کرد : تخصیص اعتبارات لازم و اجرای طرح های آبخوان داری از سوی این اداره کل مسیری صحیح برای جلوگیری از فرسایش بادی در مناطق بیابانی استان است.

به گزارش ایرناف از ۹٫۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابان و خشک، ۳۸٫۵ درصد مراتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳٫۶ درصد جنگل است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان