«برق امید» ساز و کاری برای اصلاح الگوی مصرف برق

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید محمد موسوی زاده، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: برق امید، طرحی برای اصلاح مصرف و حمایت از مشترکان خانگی کم‌مصرف طراحی و پیاده‌سازی شد.

موسوی زاده روز چهارشنبه به رسانه ها افزود: تغییر نگرش و باور مصرف کنندگان برق خانگی به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارهای اثرگذار و بازدارنده از اهداف اصلی طرح است.

وی با اشاره به این که در این طرح مشترکان به سه دسته “کم مصرف” ، “خوش مصرف” و “پرمصرف” تفکیک می شوند گفت: برای هر دسته از مشترکان، براساس مصوبه هیات وزیران، الگوی مصرف تعیین شده است.

وی با بیان این که درنظراست با اجرای کامل این طرح، تعداد مشترکان پرمصرف به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد افزود: انتظار می رود با اصلاح میزان مصرف مشترکان خوش مصرف، به تعداد مشترکان کم مصرف اضافه شده و با این وضعیت، میزان مصرف برق مشترکان خانگی کاهش یابد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شده در بخش مولّد به کار گرفته شود.

موسوی زاده خاطـرنشان کرد: با استفاده از زیرسـاخت قـبض سبز و ارسال پیامک، به مشترکین اطلاع رسانی می شود که جزءِ کدام دسته از مشترکان “کم مصرف”، “خوش مصرف” و یا “پرمصرف” قرار دارند.

وی اظهار داشت: این طرح به تصویب هیئت وزیران رسیده و دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر ابلاغ گردیده و از آبان ماه امسال، عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به این که مشترکانی که الگوی مصرف برق را رعایت کنند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی در بهای برق مصرفی می شوند یادآور شد: مشترکان خوش مصرف با کاهش حداقل ۱۰ درصدی و مشترکین پرمصرف با تغییر رفتار مصرفی و مدیریت مصرف، می توانند در زمره اشتراک های کم مصرف قرار گیرند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان