برگزاری نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران و اولین رویداد روابط عمومی استان سمنان همراه با یادمان استاد میرزابابا مطهری نژاد، با تلاش گروهی از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان با حمایت انجمن روابط عمومی ایران و با موضوع چرایی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی توسط اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور در حوزه ارتباطات در تالار کانون پرورش فکری کودکان مرکز استان سمنان برگزار شد.
این رویداد در دو بخش یادمان و علمی توسط اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور در حوزه ارتباطات و با حضور هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران برای نخستین بار در استان سمنان اجرا شد.
به کلیه شرکت کنندگان نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در استان سمنان گواهینامه مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و انجمن روابط عمومی ایران اعطا شد.
این رویداد با حمایت روابط عمومی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان، فرمانداری سمنان، شورای شهر و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، ادارات کل پست، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ، آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان برگزارشد.

در این نشست، موضوعاتی مانند مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی، تاثیر مسئولیت اجتماعی بر برندسازی سازمانی، اهمیت حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی از منظر استاد مطهری نژاد، ویژگی های مدیر برتر با نگاهی به زندگی استاد مطهری نژاد و مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی از سوی سخنرانان و استادان حوزه ارتباطات و حوزه روابط عمومی مطرح شد.