بیست و دومین باغ گشت در شهر سمنان

بیست و دومین باغ گشت در شهر سمنان در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار شد.

برنامه این گشت، پیاده‌روی از محل باغ شورا، با شروع از سه راه کارخانه، در مسیر نهر اختصاصی محله لتیبار در خیابان سرسبز منوچهری به سمت میدان هفتم تیر (محل قدیم استخر لتیبار) و بازدید از موضع تقسیم آب حد جنوب آن (مخزن) و با عبور از محلی به نام چیتگر صحرا به سمت میدان شهید بهشتی (فلکه سی سر) و موضع تقسیم آب حد بالا همچنین بقعه زیارتگاه حد پایین این میدان، ادامه یافت. این برنامه با عبور از خیابان شیخ علاالدوله سمنانی و موضع تقسیم آب موسم به سردار نرسیده به بلوار شهید واقفی به پایان رسید.

این برنامه با همکاری شهرداری سمنان ، سازمان‌فرهنگی‌اجتماعی‌ورزشی شهرداری سمنان، میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری سمنان، سازمان دانش‌آموزی استان سمنان، انجمن حرکت برای پیشرفت و توسعه سمنان، هیأت ورزش های همگانی شهرستان سمنان و انجمن رهنوردان دشت کویر ترتیب داده شد.