تجهیز ۸۰ درصد فضای سبز سمنان به سامانه‌های نوین آبیاری

به گزارش رویداد ایران، محمد قاسمی، رییس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری سمنان گفت: از مهمترین مشکلات فضای سبز شهری سمنان، نبود توازن و تناسب در پراکندگی فضای سبز است؛ به طوری که در برخی محلات سرانه فضای سبز به ۲۰۰ مترمربع می‌رسد و در برخی محله‌ها این سرانه صفر است (محلات جنوب شهر دچار این مشکل هستند) تنها راه حل رفع این معضل مهم، توجه به میزان سرانه هر محله و محور قرار دادن آن در توسعه و ایجاد فضاهای سبز جدید است.

وی می‌گوید: به استثنای پارک‌های جنگلی، حدود ۸۰ درصد فضاهای سبز موجود در سطح شهر به سیستم آبیاری مکانیزه اعم از بارانی و قطره‌ای و سایر سیستم‌های مدرن مجهز است؛ البته با احتساب پارک‌های جنگلی این عدد نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود. نکته مهم دیگر در آبیاری فضای سبز شهری سمنان، استفاده نکردن از آب شرب برای آبیاری است.

قاسمی می‌افزاید: راندمان آبیاری در روش سنتی یا همان غرقابی، ۲۰ درصد و در روش‌های مکانیزه ۹۰ درصد است، بنابراین با توسعه شبکه آبیاری مکانیزه در سالیان اخیر، شاهد تأثیر بسزایی در افزایش راندمان و مدیریت بهینه در استفاده از آب در شهر سمنان هستیم.
او عنوان می‌کند: به طور میانگین سالیانه پنج درصد از فضاهای سبز شهری باقیمانده به سیستم مکانیزه مجهز می‌شود و کلیه فضاهای جدیدالاحداث به هر وسعت، الزاماً به سیستم مکانیزه مجهز می‌شود.

وی با اشاره به جایگزینی گیاهان کم آّب به جای چمن و تأثیر آن بر میزان آبیاری، می‌افزاید: توصیه کارشناسان در شهرهای کویری همواره استفاده از گیاهان پوششی و دارویی از قبیل رزماری، بومادران و لاوان است که نیاز آبی آن نسبت به چمن فقط ۱۰ درصد است که در صورت استفاده از درختان و درختچه‌های گلدار این عدد به پنج درصد نیز کاهش می‌یابد.

قاسمی می‌گوید: توسعه شبکه آبیاری با آب خام و سیستم‌های مکانیزه، انجام عملیات بهورزی خاک به جهت افزایش نگهداری رطوبت، استفاده ازمکمل‌های خاکی با هدف استفاده از حجم آب کمتر در دوره‌های آبیاری، استفاده ازگونه‌های مقاوم به کم آبی و منطبق با شرایط اقلیمی، انجام روش‌های صحیح نگهداری گیاهان و بسترهای فضای سبز از قبیل هرس، کند و کوب و کودهی اصولی و استفاده از روش‌های ترکیبی در طراحی فضای سبز با هدف مدیریت فضا و کاهش فضای سبز خالص از جمله اقداماتی است که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در راستای توسعه سرانه فضای سبز و نگهداری آن در شهر سمنان انجام می‌دهد.

او اظهار می‌کند: رویکرد شهرداری سمنان در خصوص فضای سبز شامل دوبخش است، بخش اول شامل افزایش سرانه و کمیت فضای سبز با ایجاد پارک‌ها و بوستان‌های محلی و بخش دیگر عبارت از تعریف کارکرد و افزایش کیفیت فضای سبز از طریق ساخت پارک‌های موضوعی از قبیل پارک خانواده و پارک بانوان است.

وی با اشاره به برگزاری و دوره‌های آموزش شهروندی در خصوص احداث و نگهداری از فضای سبز، عنوان می‌کند: برگزاری دوره‌های همیاران فضای سبز با هدف قرار دادن گروه سنی کودکان در مباحث آموزشی را می‌توان از گام‌های مثبت شهرداری سمنان در خصوص مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضای سبز تلقی کرد.

قاسمی می‌گوید: برگزاری هر چه بیشتر دوره‌های آموزشی در رده‌های سنی مختلف، برپایی جشنواره با محوریت فضای سبز، مشارکت عمومی شهروندان در پروژه‌های اجرایی از قبیل درختکاری و گلکاری و ارتباط گیری با تشکل‌های غیر دولتی با موضوع فضای سبز و می‌تواند به توسعه و حفظ و حراست از فضای سبز شهری کمک فراوانی کند.

او عنوان می‌کند: نگهداری بیش از ۹۰ درصد فضای سبز شهری سمنان برون سپاری شده و از ظرفیت بخش خصوصی در موضوع نگهداری و حفظ فضای سبز در سمنان به خوبی استفاده می‌شود؛ اما در بحث احداث و توسعه فضای سبز از توان بخش داخلی سازمان بهره گیری می‌شود.

وی با اشاره به هزینه اختصاص یافته به نگهداری فضای سبز می‌گوید: تنها در بخش رفت و روب، آبیاری و اقدامات مرتبط با نگهداری گونه‌های گیاهی به ازای هر مترمربع میانگین ۲۰۰ هزار ریال به صورت ماهیانه در نظر گرفته می‌شود و سایر هزینه‌ها از جمله نگهبانی، روشنایی، تأسیسات آبیاری و آب شرب، آبنما، سرویس بهداشتی و مرمت عمرانی به طور جداگانه و طبق تعرفه‌ها محاسبه می‌شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان