تخفیف ۶۰ درصدی شهرداری به احیا کنندگان بافت تاریخی

شهردار سمنان از تخفیف ۶۰ درصدی شهرداری سمنان به احیا کنندگان بافت تاریخی سمنان خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، دکتر سید محمد ناظم رضوی در جلسه بنیاد توسعه سمنان با اشاره به حمایت های شورای شهر و شهرداری سمنان در احیای بافت تاریخی سمنان، گفت: این تخفیفات در مناطق هفده گانه تاریخی سمنان منظور می شود و شهروندان و سرمایه گذاران با مشارکت در احیای بافت تاریخی سمنان تا ۶۰ درصد هزینه های آنها در شهرداری سمنان کسر می گردد.
وی افزود: علیرغم برنامه های دولت و مجلس در حمایت از بافت های تاریخی، ولی تاکنون اقدامی عملی انجام نشده است ولی ما در شهر سمنان با حمایت های شورای شهر سمنان توانستیم اقدامات خوبی را در بافت ارزشمند تاریخی سمنان انجام دهیم.
ناظم رضوی با اشاره به تملک ۶ خانه تاریخی در سمنان، اظهار داشت: کار بازسازی و مرمت این خانه ها در حال انجام است و همزمان باغ راه ها و خیابان های تاریخی سمنان نیز در حال بازسازی است.