تداوم فعالیت‌ها برای پایتخت کتاب شدن سمنان

سید علی مرتضی نژاد، شهردار سمنان با تاکید بر تداوم برنامه‌ها برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت کتاب ایران گفت: فعالیتهای توسعه کتابخوانی و شرکت در هشتمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران به عنوان بخشی از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تداوم می‌یابد.

به گزارش ایرنا، سید علی مرتضی نژاد روز دوشنبه۲۷ دی ۱۴۰۰ به رسانه ها افزود: عوامل و فعالیت های صورت گرفته در فرایند انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران قابل تقدیر است و باید تداوم یابد.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در عرصه ارتقای فرهنگ شهروندی زیربنای اصلی توسعه شهری است و اجرای برنامه های فرهنگی موجب حفظ سنت ها و هویت فرهنگی می شود.

در ایام شیوع ویروس کرونا، فضای مجازی بستری مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی بود که مسابقات فرهنگی متعدد با رویکرد کتابخوانی و توسعه فرهنگ شهروندی برگزار شد .

یکی از اهداف فرهنگی فعالیت های شهرداری سمنان ترغیب و تشویق شهروندان به مطالعه و کتابخوانی است که تاکنون شهرداری از طریق کمک‌های مادی و معنوی به کتابخانه‌های عمومی و تخصصی و همچنین دایرکردن کتابخانه تخصصی کودکان و بزرگسالان به نام های رنگین کمان و باران ، به تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان و کارکنانِ خود کوشیده‌است و باید در این راه بر تلاش‌های خود بیفزاید.

دبیرخانه توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی استان سمنان فعالیت های خوبی برای احراز این عنوان داشت که نشان دهنده توانایی های فرهنگی و هم افزایی دستگاه های متولی و سازمان های مردم نهاد بود.

شهردار سمنان با بیان اینکه مدیریت شهری به موضوعات فرهنگی ، نگاه ویژه ای دارد، استمرار فعالیت های توسعه کتابخوانی و شرکت در هشتمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران را خواستار شد و افزود: باید شرایط برای دستیابی و معرفی هرچه بهتر این شهر در عرصه های مختلف فرهنگی مهیا شود.

سمنان در دوره قبل جشنواره پایتخت کتاب ایران موفق شد برای اولین بار در فهرست پنج شهر خلاق کتاب ایران قرار گیرد. در نهایت سنندج به عنوان شهر پایتخت کتاب ایران انتخاب و از سمنان برای تلاش و طرح‌های مطلوب در این زمینه تقدیر شد.
نامزدی شهرهای استان برای معرفی به عنوان پایتخت کتاب در دوره آینده، با چشم‌انداز ۱۶۰ برنامه، از رویکردهای دبیرخانه توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی استان سمنان است.