ویکی سمنان در این ایام برای دانش آموزان عزیز فیلم‌های آموزشی دروس مختلف را فراهم آورده است.

شما می‌توانید آموزش هدیه‌های آسمانی پایه پنجم ابتدایی درس سیزدهم را که توسط خانم محمدنژاد در تاریخ هشتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده را مشاهده بفرمایید.

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه پنجم ابتدایی