ویکی سمنان در این ایام برای دانش آموزان عزیز فیلم‌های آموزشی دروس مختلف را فراهم آورده است.

شما می‌توانید آموزش جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه درس هشتم را که توسط خانم تبریزی در تاریخ هشتم فروردین ماه از شبکه چهار پخش گردیده را مشاهده بفرمایید.

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه دوازدهم متوسطه