همه طرحهای ویکی سمنان علاوه بر آنچه در جدول قیمت ها خواهید دید ، شامل اطلاعات پایه کسب و کار و اطلاعات تماس به شرح زیر می باشند .