جایگاه نخست سمنان در زمینه باسوادی در کشور

استان سمنان باضریب ۹۹/۷ درصد باسوادی، جایگاه نخست در کشور را دارا می باشد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، محمدرضا جهان مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۱۲۰۰ بی سواد در استان سمنان در سال گذشته شناسایی شده اند گفت : این تعداد مربوط به رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است و روند سوادآموزی آن ها در حال اجرا است.

وی درادامه ازتحت پوشش ۸۰۰ نفر از اتباع خارجی دراستان سمنان خبر داد وگفت: غالب جمعیت بی سواد استان را اتباع خارجی وجمعیت مهاجر تشکیل می دهند و عملیات سوادآموزی با وجود جمعیت مهاجر کمی دشوار است.

محمدرضا جهان ازاجرای طرح ویژه سوادآموزی روستاییان استان سمنان خبرداد واظهارکرد : این طرح ازابتدای دی ماه به اجرا رسیده که طی آن به هرروستایی پس ازکسب مدرک سوادآموزی مبلغ ده میلیون ریال پاداش تعلق می گیرد.

وی افزود: در این طرح، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به استان سمنان اختصاص یافته که امیدواریم مشوقی برای ترغیب روستاییان به کسب سواد باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به ایجاد مراکز یادگیری محلی در استان گفت: دراین مراکز علاوه بر عملیات سوادآموزی، مهارت آموزی نیز دنبال می شود.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد: نخستین مرکز یادگیری محلی در دامغان آغاز به کار کرده و در سمنان نیز به زودی به بهره برداری می رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه همه اقشار جامعه می توانند در آموختن سواد خواندن و نوشتن به جامعه هدف نهضت سوادآموزی مشارکت داشته باشند گفت: ۲۵۰ نفر در نهضت سوادآموزی استان سازماندهی شده اند که وظیفه آموختن سواد به جامعه هدف را بر عهده دارندو همه اقشار مردم می توانند با شناسایی و آموختن سواد، در مسیر بالابردن سطح سواد استان مشارکت کنند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان