جبران افت تحصیلی دانش آموزان با کلاس های آموزشی

محمد دستورانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی ناشی از آموزش مجازی، از اسفند تا اردیبهشت با کلاس‌های جبرانی حضوری جبران می‌شود.

محمد دستورانی روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: طی بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی، افت تحصیلی دانش‌آموزان به تفکیک شهرستانی مشخص و مقرر شد از اسفند تا اردیبهشت کلاس‌ها جبرانی حضوری برای آنان برگزار شود.

میزان ۲ میلیارد ریال اعتبار برای برگزاری این کلاس‌ها برآورد شد و در شورای آموزش و پرورش مطرح می‌شود که این اعتبار به استان سمنان اختصاص یابد و با اختصاص این مبلغ، عقب ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان در شرایط کرونا جبران می‌شود.

از هر پایه تحصیلی در هر کلاس تعداد کمی حضور دارند و آموزگار درس‌های اصلی فارسی، علوم و ریاضی را به طور ویژه با آنان تمرین می‌کند.

دانش‌آموزان ایران در آزمون‌های بین المللی «پرلز» و «تیمز» نیز در همین دروس اصلی عقب‌تر هستند و این عقب ماندگی در دوران کرونا تشدید شده است.

تضعیف پایه‌های تحصیلی در پایه‌های ابتدایی به ویژه پایه اول ابتدایی بیشتر مشهود است زیرا در این پایه دانش‌آموزان باید با معلم آشنا شوند و از نزدیک دروس را فرا بگیرند.

کارشناسان تعلیم و تربیت معتقد هستند که اگر این عقب ماندگی‌های تحصیلی جبران نشود، در ۲۰ سال آینده بر تولید ناخالص کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
١٢۴ هزار دانش آموز در بیش از یکهزار مدرسه استان سمنان مشغول تحصیل هستند.
آزمون‌های بین‌المللی «پرلز» و «تیمز» به نوعی محک ارزیابی عملکرد نظام‌های آموزشی کشورها و میزان موفقیت آن است. بسیاری از دولتها، رتبه کشور خود را به ضعف و قوت برنامه‌های آموزشی خود، تعبیر می‌کنند.