جدول پخش و ویدئوهای آموزشی – آبان ۹۹

در این صفحه برنامه و ویدئوهای آموزشی دروس دانش‌آموزان مقاطع مختلف
که در آبان ماه ۱۳۹۹ از شبکه آموزش پخش شده است را مشاهده می‌کنید.

جدول پخش برنامه‌های آموزشی

در ادامه، جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش، برای دانش آموزان دوره‌های ابتدایی تا دبیرستان در سال تحصیلی 1399-1400 قرار داده شده است.

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۱ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۰۰
علوم تجربی پایه پنجم
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
تفکر و سبک زندگی – بزرگ مردان کوچک پایه هفتم
۱۴:۳۰
تفکر و سبک زندگی – پروژه
۱۵:۰۰
آمادگی دفاعی – درس سوم (انقلاب اسلامی ) پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰
زیست ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی
۱۷:۳۰
ریاضی/ هندسه ( فصل ۳ ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰
فیزیک / درس خطوط میدان های مغناطیسی – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
طرز کار سنسور ها و عیب یابی – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۳ – شاخه فنی و حرفه ای
۸:۰۰
کارتریج پرینتر- رشته الکترونیک – پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰
نقاشی رنگ روغن-طبیعت بی جان – رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۹:۰۰
تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۲۰:۵۰
طراحی و دوخت – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها ‌
۸:۳۰
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
هدیه های آسمانی پایه ششم
۱۱:۰۰
آموزش قرآنی پایه ششم
۱۱:۳۰
درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس پیامهای آسمانی نهم درس اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۲ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
۱۰:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم
۱۱:۰۰
ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم
۱۱:۳۰
کار و فناوری پایه ششم
۱۲:۰۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان
۱۳:۰۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
کار و فناوری- (فناوری اطلاعات ) پایه هفتم
۱۴:۳۰
کارو فناوری -آموزش الکترونیک پایه هشتم
۱۵:۰۰
کار و فناوری -ترسیم با رایانه پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
الگو سازی بلوز / رشته طراحی دوخت – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
۸:۰۰
آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / رشته تراشکاری – پایه ۱۰ – شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰
تعمیر سیستم برق خودرو /رشته مکانیک -پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

۹:۰۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس فارسی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی وآمار۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف
۱۵:۰۰
درس اصول وعقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۳۰
درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی وریاضی
۱۶:۰۰
درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۶آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
علوم تجربی – درس مواد پیرامون ما پایه هفتم
۱۴:۳۰
علوم تجربی – درس تنظیم عصبی
۱۵:۰۰
علوم تجربی – به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
۱۷:۰۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
فیزیک درس حالت مواد – پایه ۱۰ – رشته تجربی
۲۰:۰۰
ریاضی -درس مثلثات فصل دو – پایه ۱۰ -رشته تجربی و ریاضی فیزیک

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
الگو سازی انواع دامن کلوش – پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت و پوشاک – شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش
۸:۰۰
آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش – رشته تراشکاری – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای
۸:۳۰
تعمیر سیستم برق خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۹:۰۰
مبانی هنرهای تجسمی- گرافیک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

۲۰:۵۰
دانش فنی- رشته الکترونیک- پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

۷:۳۰
درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
۸:۰۰
درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
احکام ۳ متوسط دوم نظری
۰۸:۰۰
تاریخ اسلام ۳ متوسط دوم نظری
۰۸:۳۰
درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان

۱۱:۳۰
درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف

۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۳ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
زبان انگلیسی واژگان و مکالمه درس ۱پایه هفتم
۱۴:۳۰
زبان انگلیسی تمرین درس ۲
۱۵:۰۰
زبان انگلیسی Language Melody پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ علوم ۶
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ علوم تجربی
۱۷:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید پایه ۱۱ مشترک تمامی رشته ها
۱۷:۳۰
فیزیک ۲درس اختلاف پتانسیل الکتریکی پایه ۱۱ رشته تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۲ درس اختلاف پتانسیل الکتریکی پایه ۱۱رشته تجربی
۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
آشنایی با سیستم دوربین مداربسته رشته الکترونیک و برق قدرت پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
۸:۰۰
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
۸:۳۰
نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

۹:۰۰
آشنایی با نور و پنجره ها رشته تصویر سازی پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

۲۰:۵۰
متره و برآورد رشته نقشه کشی پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
۷:۳۰
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۴۵
درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
۱۱:۴۵
درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
انس با قرآن نوآموزان پیش دبستان
۱۱:۰۰
آموزش قرآن پایه اول
۱۱:۳۰
درس علوم ومعارف قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی

۱۵:۳۰
درس علوم ومعارف قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن پایه۷متوسطه دوره اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان – ۴ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر چهارم
۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی – جمع و تفریق عددهای صحیح(۲) پایه هفتم
۱۴:۳۰
ریاضی – توازی و تعامل پایه هشتم
۱۵:۰۰
ریاضی – عددهای حقیقی پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست‌شناسی۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی
۱۶:۳۰
شیمی۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
شیمی۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی هندسه فصل۲ – پایه ۱۱ – رشته
۲۰:۰۰
ریاضی مثلثات فصل۲ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
الگوسازی دامن – رشته طراحی و و دوخت – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
۸:۰۰
دوخت انواع کمر دامن – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
۸:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه‌گانه – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

۹:۰۰
مبلمان مسکونی -رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

۲۰:۵۰
شبکه و نرم‌افزار رایانه- پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه‌شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
آموزش قرآن پایه سوم
۱۱:۰۰
هدیه‌های آسمانی پایه دوم
۱۱:۳۰
درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اخلاق اسلامی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

۱۶:۰۰
درس پیامهای آسمان هفتم

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۵ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
علوم تجربی و تفکر پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
مطالعات اجتماعی – درس ۶ بیمه و مقابله
۱۴:۳۰
مطالعات اجتماعی – درس ۶ قوه قضائیه
۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی – درس ۵ پراکندگی زیست بوم های جهان پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۶:۳۰
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی درس هندسه فصل دو – پایه ۱۱ – رشته تجربی
۲۰:۰۰
ریاضی -درس مثلثات فصل دو – پایه ۱۱-رشته تجربی

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
طراحی با تکنیک مداد – رشته گرافیک – پایه ۱۲ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای
۸:۰۰
طراحی دوخت لباس بچه‌گانه – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
۸:۳۰
کارگاه خوشنویسی جلسه سوم- رشته گرافیک – پایه ۱۰- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۹:۰۰
فیزیک اندازه‌گیری – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

۲۰:۵۰
ریاضی رابطه بین کمیت ها پایه۱۱ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۷:۳۰
درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۸:۰۰
درس منطق پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
۱۰:۱۵
درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
۱۱:۱۵
درس سلامت و بهداشت پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۲:۱۵
درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی
۱۱:۳۰
درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی
۱۵:۰۰
درس تاریخ اسلام ۱ و ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

۱۵:۳۰
درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱ رشته علوم و معارف

۱۶:۰۰
درس آموزش قرآن ۸ متوسطه دوره اول

۱۶:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۷ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ادبیات فارسی درس چهارم بخش دوم پایه هفتم
۱۴:۳۰
ادبیات فارسی درس چهارم(سفر شکفتن)قسمت دوم
۱۵:۰۰
ادبیات فارسی درس چهارم بخش دوم پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها
۱۶:۳۰
هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی
۱۷:۳۰
ریاضی ۲ درس نسبت های مثلثاتی پایه ۱۱ رشته تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰
ریاضی ۲ درس هندسه ترسیمی پایه ۱۱ رشته تجربی و ریاضی فیزیک

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
آشنایی با پرینتر لیزری پایه ۱۲رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای
۸:۰۰
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
۸:۳۰
نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۹:۰۰
دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

۲۰:۵۰
رشته طراحی دوخت پایه۱۲شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

۷:۳۰
درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۴۵
درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۱:۴۵
درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
احکام ۱پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۰۸:۰۰
احکام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۰۸:۳۰
درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان
۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پایه نهم مقطع متوسط اول

۱۵:۰۰
درس جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم ومعارف اسلامی مقطع متوسط دوم

۱۵:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۸ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پنجم
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
عربی – درس اول بخش سوم پایه هفتم
۱۴:۳۰
عربی – درس دوم (حل تمرین )
۱۵:۰۰
عربی – درس اول (حل تمرین ) پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها
۱۶:۳۰
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
زیست ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی
۱۷:۳۰
فیزیک ۱ – پیوند های مولکولی – پایه ۱۰ – رشته تجربی و ریاضی فیزیک
۲۰:۰۰
ریاضی ۲ -درس تناسب – پایه ۱۱ -رشته تجربی و ریاضی فیزیک

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
دانش فنی/ادامه پودمان یک – رشته الکترونیک- پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۸:۰۰
شیمی یک /مدل های اتمی – تمامی رشته ها-پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
۸:۳۰
شناخت مواد و مصالح فصل اول بخش دوم – رشته نقشه کشی و معماری – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
۹:۰۰
فیزیک /اندازه گیری ۲ – پودمان ۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۲۰:۵۰
ریاضی/مفهوم تابع – پودمان ۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۲۱:۱۵

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان-۹ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول
۱۰:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم
۱۱:۰۰
ریاضی زندگی با محوریت پایه سوم
۱۱:۳۰
کار و فناوری پایه ششم
۱۲:۰۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

۱۳:۰۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
فرهنگ و هنر – (طراحی) پایه هفتم
۱۴:۳۰
فرهنگ و هنر – طراحی تزئینات معماری پایه هشتم
۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر -ترکیب بندی حروف پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمام رشته‌ها
۱۶:۳۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
اسکلت سازی ـ جلسه سوم/ رشته ساختمان – پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
۸:۰۰
دانش فنی پایه / ادامه پودمان ۲ – رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای
۸:۳۰
تاریخ هنر ایران /ادامه هنر و تمدن هخامنشی -رشته گرافیک -پایه ۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۹:۰۰

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۷:۳۰
درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
۸:۰۰
درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ‌
۸:۳۰
درس تاریخ ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها
۱۰:۴۵
درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۱:۱۵
درس ریاضی آمار ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم معارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس حسابان۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک
۱۲:۱۵
درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
درس اصول وعقاید۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
۸:۰۰
درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
۸:۳۰
درس اصول وعقاید و زندگی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
۱۵:۰۰
درس اصول و عقاید۳ رشته علوم و معارف اسلامی

۱۵:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۱۰ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
فارسی و نگارش پایه اول
۱۰:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
۱۱:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم
۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
زبان انگلیسی آموزش (آوا‌ها و حروف) و شنیداری پایه هفتم
۱۴:۳۰
زبان انگلیسی شنیداری درس دوم پایه ۸
۱۵:۰۰
زبان انگلیسی گرامر بخش دوم و تمرین‌های شنیداری پایه ۹

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
۱۷:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید پایه ۱۱ مشترک تمامی رشته‌ها
۱۷:۳۰
فیزیک ۳ حرکت باسرعت ثابت پایه ۱۲ رشته تجربی
۲۰:۰۰
فیزیک ۲ فصل اول پتانسیل الکتریکی پایه ۱۱ رشته تجربی

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
فیزیک پودمان یک اندازه گیری ۳ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
۸:۰۰
ریاضی پودمان یک مفهوم تابع پایه ۱۱ شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای
۸:۳۰
کارگاه گرافیک پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

۹:۰۰
برش و دوخت پیراهن و یقه لباس بچه گانه رشته طراحی و دوخت پایه ۱۱ شاخه کاردانش

۲۰:۵۰
تعمیر سیستم برق خودرو شارژ برق پایه ۱۱ رشته مکانیک شاخه فنی و حرفه‌ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

۷:۳۰
درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
۸:۰۰
درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی ‌
۸:۳۰
درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۱۵
درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۴۵
درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۱۱:۱۵
درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها
۱۱:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۸:۳۰
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی
۱۱:۰۰
درس آموزش قرآن اول دبستان

۱۱:۳۰
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

۱۵:۰۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
۱۵:۳۰

جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان- ۱۱ آبان ماه

دوره ابتدایی

درس ساعت پخش
بازی و ریاضی پایه اول
۱۰:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
۱۱:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم
۱۳:۰۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
۱۳:۳۰

متوسطه اول

درس ساعت پخش
ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح پایه هفتم
۱۴:۳۰
ریاضی-توازی و تعامد (قسمت دوم) پایه هشتم
۱۵:۰۰
ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم

۱۵:۳۰

متوسطه دوم

درس ساعت پخش
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
۱۶:۳۰
شیمی ۳ – پایه ۱۳- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۰۰
شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
۱۷:۳۰
ریاضی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی
۲۰:۰۰
ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

۲۰:۲۵

فنی و حرفه ای و کاردانش

درس ساعت پخش
اخلاق حرفه ای – پایه ۱۲ – درس مشترک -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
۸:۰۰
تربیت بدنی – پایه ۱۲ – درس مشترک شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
۸:۳۰
شیمی -پایه ۱۲-درس مشترک شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

۹:۰۰
نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

۲۰:۵۰
تعمیر سیستم سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین – پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

۲۱:۱۵

شبکه ۴ سیما

درس ساعت پخش
درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
۸:۰۰
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۱۵
درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

۱۳:۱۵

شبکه قرآن

درس ساعت پخش
اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۸:۰۰
اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
۸:۳۰
درس آموزش قرآن سوم دبستان
۱۱:۰۰
درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

۱۱:۳۰
اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

۱۵:۰۰
پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه
۱۵:۳۰

آپدیت روزانه برنامه درسی دانش‌آموزان

مشاهده ویدئوهای آموزشی

با انتخاب مقطع تحصیلی خود، ویديوهای آموزشی دروس مورد نظرتان را در شبکه آموزش مشاهده نمایید.