جذب نخستین بهرورزان عشایری در دانشگاه سمنان

سید سعید کسائیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با اشاره به جذب و استخدام نخستین بهورزان عشایری در این دانشگاه گفت: بهورزان با اطلاع رسانی ارتقادهنده فرهنگ سلامت و پیام‌آور بهبود شرایط بهداشتی عشایری هستند.

سید سعید کسائیان روز سه شنبه ۱۴ دی در گفت و گو با ایرنا، افزایش آگاهی جمعیت عشایر استان سمنان در زمینه بهداشت و سلامت را از مهمترین اهداف جذب بهورزان عشایری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی این استان عنوان کرد.
کوچ عشایر در برخی از فصل‌های سال با محدودیت دسترسی به شبکه بهداشت و درمان همراه است که این امر اهمیت وجود بهورزان را محسوس‌تر می‌کند.
کسائیان به رفع موانع جذب بهورزان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان اشاره و تاکید کرد: حضور بهورزان با تحصیلات عالی، از جمله نقاط قوت عرصه سلامت در استان سمنان محسوب می‌شود.
نقش بهورزان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب به جمعیت عشایر تحت پوشش این دانشگاه از دیگر موارد مورد اشاره معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بود.

وی یادآوری کرد که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال جاری موفق به کسب مجوز جذب و استخدام بهورز عشایری شده است.
استان سمنان دارای چهار خانه بهداشت عشایری است و به منظور تامین نیروی بهورز مورد نیاز این مراکز، نیاز به جذب ۲ بهورز دیگر نیز وجود دارد.
بهورزان عشایر از جمعیت عشایر تحت پوشش بر اساس دستورالعمل جذب بهورز عشایری انتخاب می شوند تا بعد از طی دوره ۲ ساله آموزش در مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت، به عنوان بهورز عشایری به ایل خود بازگردند و همراه آنان در کوچ‌های ییلاق و قشلاق به ارائه خدمات بهداشتی درمانی بپردازند.
بیست و هفتمین دوره آموزش فراگیران بهورزی در مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت شهرستان سمنان آغاز شد.
استان سمنان دارای ۳ هزار و ۱۸۱ خانوار عشایری با جمعیتی در حدود ۱۵ هزار نفر است. این عشایر هشت و ۲ دهم درصد جمعیت استان سمنان را تشکیل می‌دهند.