جشنواره ایده‌ برتر در سمنان برگزار می‌شود

در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و به منظور ترغیب و تشویق اجتماع نخبگانی به حضور در عرصه‌های ایده‌پردازی و کارآفرینی، «جشنواره ایده‌ برتر»، همزمان با هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶، به همت بنیاد نخبگان استان سمنان برگزار ‌شود.

این جشنواره در حوزه‌های فنی‌ومهندسی، علوم پزشکی و سلامت، علوم‌پایه و علوم‌انسانی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، ایده‌پردازان می توانند آثار خود را به سامانۀ بنیاد نخبگان استان سمنان به نشانی semnan@bmn.ir یا آدرس پستی این بنیاد به نشانی سمنان- بلوار معلم- نرسیده به میدان مطهری- کدپستی: ۳۵۱۴۶۵۶۵۴۹ ارسال کنند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان