“خانه کلانتر” بنایی به قدمت قاجار

خانه کلانتر (عمارت بادگیر) یکی از بناهای باستانی شهرستان سمنان می باشد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
به گزارش مرآت به نقل از قومس؛ خانه کلانتر (عمارت بادگیر) سمنان از بناهای دوره قاجاریه است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ این خانه دارای سه حیاط اندرونی، بیرونی و مرکزی است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان