دانشگاه سمنان به عضویت اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام درآمد

در هفتمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام که اواخر بهمن‌ماه در رباط مراکش برگزار شد ، عضویت دانشگاه سمنان در این اتحادیه پذیرفته شد.
به گزارش ایسنا-منطقه سمنان به نقل از روابط عمومی این دانشگاه؛ با توجه به تاکید وزارت علوم، دکتر عباس هنر بخش رئوف رئیس دانشگاه سمنان به عنوان نماینده دانشگاه سمنان و عضو هیات شرکت کننده (روسای دانشگاه‌های عضو از ایران) در جلسات این مجمع حضور یافت که در قطعنامه پایانی آن عضویت دانشگاه سمنان به همراه پنج دانشگاه از سایر کشورهای جهان اسلام در این اتحادیه مورد تایید قرار گرفت.
دکتر عباس هنر بخش رئوف رئیس دانشگاه سمنان در همین ارتباط گفت: ارائه چندین پروژه علمی در زمینه توسعه عملکرد دانشگاه‌ها، برگزاری میزگزدهایی درباره همکاری و مشارکت به منظور توسعه کار مشترک دانشگاهی و توسعه پایدار مالی و سازمانی عملکردی دانشگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح شده در این مجمع دو روزه بود.
وی با بیان اینکه اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در سال ۱۹۸۷ میلادی در رباط مراکش تأسیس شد تصریح کرد:
این اتحادیه وابسته به سازمان اسلامی آیسسکو است و هدف از تشکیل آن پشتیبانی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای اسلامی و برقرار ارتباط میان آنها است.
رئیس دانشگاه سمنان افزود: اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام (FUIW) نقش بسزایی در تعمیق روابط کشورهای اسلامی و ترویج همکاری‌های علمی پ‍ژوهشی بین دانشگاه‌های کشورهای عضو بر عهده دارد.
وی گفت: همکاری بین دانشگاه‌های کشورهای مختلف در سرزمین بزرگ اسلامی از طریق (FUIW) سامان‌دهی شده و با توجه به تنوع رشته‌های علمی هدایت و سازماندهی تخصصی می‌شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان