درخشش اسکواش کاران سمنانی در مسابقات کشوری

تیم استان سمنان عنوان نایب قهرمانی مسابقات اسکواش کارگران کشور را کسب کرد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، مسابقات اسکواش کارگران کشور با شرکت تیم های گلستان، اصفهان، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان به میزبانی سیرجان برگزار شد.

در پایان مسابقات اسکواش کارگران کشور تیم های گلستان ، سمنان و کرمان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی این رقابت ها هم اشکان اتحادی و شعیب فروغی هر دو از گلستان اول و دوم شدند و عنوان سومی به ایمان بخشی از سمنان رسید.

گفتنی است ، این مسابقات به میزبانی سیرجان برگزار شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان