فیلم آموزش درس ۱۲ جامعه شناسی ۱ پایه دهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است. برای دیدن آموزش کلیه دروس مقطع تحصیلی خود، در بخش آموزش سایت ویکی سمنان، پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید.

  • تاریخ پخش:۶ فروردین ۹۹
  • موضوع: درس دوازدهم جامعه شناسی یک
  • مدرس:آقای بیگدلی
  • شبکه پخش ویدئو: شبکه چهار
  • زمان ویدئو: ۳۰:۴۵

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه دهم متوسطه رشته علوم انسانی