دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان

 • بررسی و شناسایی ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان.
 • تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ارائه‌ی راه‌حل آن‌ها به مقامات مسؤول.
 • بررسی مسائل و نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه و تعیین اولویت‌ها در این زمینه و تعامل همکاری با حوزه‌ی ستاد وزارت کشور.
 • بررسی نیازهای استان در زمینه‌ی مسائل بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی.
 • مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی مردم. نظارت و پیگیری لازم در مورد رسیدگی و بهبود وضع اماکن عمومی.
 • اقدام در تجهیز و مشارکت مردم روستا و شهر در امور اجتماعی و کارهای عام‌المنفعه.
 • بررسی و سنجش لازم به‌منظور شناخت زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه‌ی موضوعات اجتماعی و ارائه‌ی راهکارهای مناسب در راستای افزایش آن در استان.
 • بررسی عوامل مؤثر در راستای اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد.
 • برنامه‌ریزی به‌منظور توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در جامعه و پیش‌بینی لازم در راستای قانونمند نمودن فعالیت‌های آن‌ها.
 • نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مطابق با قوانین مقررات از طریق فرمانداران با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.
 • دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان تشکل‌های مردم جهت صدور پروانه تأسیس.
 • ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری آن از طریق مراجع ذی‌ربط.
 • بررسی‌های لازم در خصوص هویت هیأت‌مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.
 • بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصل مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط.
 • بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه‌ای تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 • هماهنگی و همکاری با فرمانداری‌ها در راستای اهداف توسعه و افزایش مشارکت‌های اجتماعی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.

کارگروه اجتماعی و فرهنگی

 • انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
 • پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی امور اجتماعی و فرهنگی استان.
 • تدوین و ارائه‌ی آمار دقیق آسیب‌ها و مسائل اجتماعی استان در بازه‌های زمانی فصلی.
 • بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص راه‌های کنترل و کاهش اثرات آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه و… از طریق کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان.
 • هماهنگی و نظارت بر نهادهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی در استان.
 • بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقای سطح شاخص‌های مذکور.
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف به‌صورت مستمر.

مناطق ویژه‌ی اجتماعی (بافت‌های فرسوده)، ستاد مشارکت‌های مردمی مدیریت بحران

 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط
 • انجام بازدیدهای دوره‌ای از محلات هدف استان و شهرستان و بررسی اقدامات سازمان‌ها و ادارات اجتماعی و فرهنگی استان
 • انجام امور مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط اجتماعی، فرهنگی و سلامت از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و…
 • نظارت بر اجرای مراحل مختلف برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت محدوده‌ها و محله‌های هدف
 • بررسی و پیگیری تخصیص منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مصوب کارگروه
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر

امور فرهنگی

 • پیگیری امور مربوط به برگزاری مناسبت‌ها، آیین‌ها و مراسم مذهبی استان
 • پیگیری امور فرهنگی استان
 • برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان
 • هماهنگی و حمایت از برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار، بسیج و دفاع مقدس
 • ایجاد و راه‌اندازی سایت اینترنتی جامع دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به‌منظور اطلاع‌رسانی و افزایش ارتباط با سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل ۳ خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر

سازمان‌های مردم‌نهاد

 • اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد
 • برنامه‌ریزی به‌منظور توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در جامعه
 • نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اخذ گزارش سالیانه‌ی مالی و اجرایی از سمن‌ها مطابق با قوانین و مقررات
 • بررسی و مطالعه‌ی راه‌کارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • هماهنگی و همکاری با فرمانداری‌ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان
 • دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان جهت صدور پروانه‌ی تأسیس سمن
 • برگزاری منظم جلسات هیأت نظارت بر سمن‌های استان و بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله مربوط به سمن‌ها در هیأت مذکور
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه‌ی فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد و انجام بررسی‌های لازم در خصوص هویت هیأت‌مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان سازمان‌های مردم‌نهاد جهت صدور پروانه‌ی تأسیس

کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی

 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستورکارهای مناسب و مرتبط
 • بررسی و تدوین سیاست‌های اجرایی ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی
 • رصد اخبار و گزارش‌های مربوط به نارضایتی‌ها و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در سطح استان و وضعیت جرائم اجتماعی و اخلاقی و رویدادهای ویژه در سطح استان
 • نظارت بر اقدامات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتقای امنیت اجتماعی
 • پایش وضعیت امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه از طریق ارگان‌های مسؤول
 • بررسی، ارائه‌ی راهکار و تعامل با دادگستری در خصوص شیوه‌های مؤثر برخورد با مجرمین حوزه‌ی امنیت اجتماعی و اخلاقی بر اساس تجارب و الگوهای موفق
 • بررسی روش‌های ارتقای احساس امنیت اجتماعی در قالب وظایف دستگاه‌ها و نهادها
 • بررسی جلب مشارکت‌های مردمی سمن‌ها در برنامه‌های ارتقای امنیت اجتماعی
 • هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، با هدف ارائه و اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای شاخص‌های آرامش و امنیت روحی جامعه و ارتقای رضایتمندی اجتماعی (با تأکید بر تدوین، تولید و انتشار برنامه‌های آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی و ترویج اخلاق اسلامی، ارتقای خدمات‌رسانی دستگاه‌ها به مردم برای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه)
 • نظارت و حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی از زندانیان و خانواده‌ی زندانیان مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی
 • ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی
 • توسعه، تعمیق و تقویت هویت ایرانی اسلامی و یکپارچگی ملی و همبستگی پایدار بین اقوام، ادیان و مذاهب کشور
 • بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری امنیت اجتماعی و پیشنهاد برنامه به مراجع تصمیم‌گیر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر

بیماران خاص

 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط
 • پیگیری امور مربوط به بیماران خاص استان از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهادی که در این راستا فعالیت می‌کنند
 • ارتباط مستمر و نظارت بر سمن‌های فعال مرتبط با بیماران خاص
 • پیگیری امور مربوط به اهداکنندگان کلیه
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر

ستاد ساماندهی متکدیان، ستاد مشارکت‌های مردمی

 • انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط
 • نظارت بر فرایند جمع‌آوری متکدیان از طریق دستگاه‌های مربوطه
 • بازدید مستمر از مرکز نگهداری متکدیان
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 • انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد صیانت از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط
 • فراهم آوردن زمینه‌ی ترویج نظم و انضباط و ارتقای امنیت اجتماعی، فرهنگ حجاب و عفاف و حفظ صیانت از ارزش‌های اخلاقی، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقای وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی با تأکید بر باورها و ارزش‌های دینی، قومی و محلی
 • بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری از حریم امنیت عمومی و احقاق حقوق شهروندی
 • پیگیری اجرای قوانین، مصوبات‌دولت، مصوبات و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی ستاد صیانت
 • فعال نمودن کمیته‌های سه‌گانه‌ی ذیل ستاد صیانت در استان و شهرستان‌ها
 • بررسی راه‌های گسترش ترویج آموزه‌های دینی و قرآنی در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه و ارائه‌ی طرح و برنامه با کمک دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط
 • هماهنگی و پیگیری جهت روان‌سازی قوانین و مقررات برای آحاد جامعه
 • هماهنگی و حمایت از برنامه‌های تکریم ارباب‌رجوع و مقابله با فساد اداری
 • اخذ گزارش‌های منظم از دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه‌ی ستاد صیانت و ارسال به مرکز
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف

امور بهداشت و درمان، کمیته‌ی کاهش ایدز، کمیته‌ی کاهش مشروبات الکلی

 • هماهنگی برگزاری جلسات و دستور کار جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حوزه‌ی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 • پیگیری تمام امورات مربوط به حوزه‌ی بهداشت و درمان و سلامت
 • نظارت و پیگیری اماکن عمومی استان به‌منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات
 • نظارت مستمر و فعال بر مراکز بهداشتی و درمانی استان و شهرستان و ارائه‌ی گزارش مکتوب از بازدیدها
 • شرکت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل حوزه‌ی بهداشت و درمان
 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط
 • همکاری در کمیته‌ی پایش و ارزیابی ایدز و اجرای برنامه‌های مربوط و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی ذی‌ربط
 • همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال مرتبط با ایدز در زمینه‌ی اجرای برنامه‌های آموزشی، پیشگیری و توانمندسازی
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و… در تمامی ابعاد از قبیل پیشگیری اولیه از اعتیاد به مشروبات، مقابله با ورود مشروبات و تولید و عرضه‌ی مشروبات، درمان و بازپروری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و امور فرهنگی و تبلیغات و آموزش
 • برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با مشروبات الکلی
 • تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی
 • تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی
 • مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر
 • شماره تماس: 2129203
 • شماره عمومی استانداری: 33443560
 • فکس : 33443507
 • آدرس: سمنان – بلوار بسيج – استانداري سمنان

تماس مستقیم با ما