رفع مشکلات ناشی از خشکسالی در استان سمنان با انتقال آب ممکن است

در سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان، ضرورت حیاتی انتقال آب دریای خزر به استان و روند برداشت آب از چاه ها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، استاندار سمنان در این نشست با تاکید براهتمام مسئولان استان برای دریافت مجوزهای قانونی و زیست محیطی طرح انتقال آب دریای خزر تا پایان دولت یازدهم گفت: مهاجرت از روستاهها و بروز معضل حاشیه نشینی از پیامدهای بلند مدت خشکسالی و کم آب های پیاپی است و اثرات تغییر اقلیم در استان بصورتی است که راهکاری جز اجرای طرح انتقال آب وجود ندارد.

محمدرضا خباز، پیگیری مسوولان حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای استان سمنان در وزارتخانه ها و سازمان های ملی را برای تداوم رایزنی ها و ایجاد وحدت رویه خواستار شد.

استاندار سمنان علاوه بر نیاز آبی شدید در بخش تامین آب شرب روستاها و پایداری و کیفیت آبرسانی در مناطق شهری، حفظ تولید در بخش کشاورزی بعنوان معیشت روستانشینان و تامین آب مورد نیاز بیش از ۲ هزار واحد صنعتی بدلیل رفع بیکاری را از ضرورت های منطقی و قابل دفاع استان در خصوص انتقال آب دانست.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان