ویدیو آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته مبحث نظریه اعداد می‌باشد.
در تاریخ شانزدهم فروردین ماه توسط آقای شهنا برای دانش آموزان دوازدهم متوسطه تدریس شده است.
مدت زمان ویدیو ۲۴:۲۱ و از شبکه آموزش پخش گردیده است.

لینک مرتبط:
مشاهده ویدیوهای بیشتر