رییس جمهور پنج شنبه به سمنان سفر می کند

استاندار سمنان از سفر ریاست جمهوری به این استان برای بهره برداری از چند پروژه خبر داد.

به گزارش خبرنگارمرآت، محمدرضا خباز استاندار سمنان در اولین جلسه شورای اداری سال ۹۶ از سفر ریاست جمهوری به این استان خبر داد و گفت: روحانی روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه به منظور افتتاح چندین پروژه به استان سمنان سفر خواهد کرد.

استاندار سمنان در ادامه افزود: تعدادی از پروژه های استان به صورت حضوری و برخی نیز به صورت ویدئو کنفرانسی توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان