ساعت حرکت قطارهای سمنان

ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. قطار های این ایستگاه به مقصد تهران و مشهد از نوع قطارهای عادی و سریع السیر هستند.
شما می توانید برنامه هفتگی ساعت حرکت قطارهای سمنان به شهرهای مقصد و بالعکس را در عکس‌های زیر مشاهده نمایید:

برنامه حرکت از سمنان به تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

برنامه حرکت قطار سمنان  تهران

برنامه حرکت قطار سمنان تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

برنامه حرکت قطار از سمنان به تهران

برنامه حرکت از تهران به سمنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

 برنامه حرکت قطار تهران سمنان

برنامه حرکت قطار تهران به سمنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

برنامه قطار تهران سمنان

برنامه حرکت از سمنان به مشهد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

ساعت حرکت قطار سمنان مشهد

برنامه حرکت از سمنان به مشهد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

برنامه حرکت قطار از سمنان به مشهد

برای خرید بلیط تهران سمنان، تهران مشهد و سمنان و تهران و مشاهده ساعت حرکت قطارها از لینک های زیر استفاده نمایید:

مطالب مرتبط:

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان