ساعت حرکت قطارهای سمنان

ساعت حرکت قطارهای سمنان

ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. قطار های این ایستگاه به مقصد تهران و مشهد حرکت می نمایند؛این قطار ها از نوع قطارهای عادی و سریع السیر هستند.
شما میتوانید برنامه ساعت حرکت قطارهای سمنان به شهرهای مقصد و بالعکس را در عکس‌های زیر مشاهده نمایید:

برنامه حرکت از سمنان به تهران از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۹ الی ۹۹/۰۷/۰۴

برنامه حرکت قطار از سمنان به تهران

برنامه حرکت از سمنان به تهران از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۵ الی ۹۹/۰۷/۱۱

برنامه حرکت قطار از سمنان به تهران

برنامه حرکت از تهران به سمنان از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۹الی ۹۹/۰۷/۰۴

برنامه حرکت قطار از تهران به سمنان

برنامه حرکت از تهران به سمنان از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۵الی ۹۹/۰۷/۱۱

 برنامه حرکت قطار از تهران به سمنان

برنامه حرکت از سمنان به مشهد از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۹الی ۹۹/۰۷/۰۴

 برنامه قطار سمنان به مشهد

برنامه حرکت از سمنان به مشهد از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۵الی ۹۹/۰۷/۱۱

برنامه حرکت قطار سمنان به مشهد

برای خرید بلیط و مشاهده ساعت حرکت قطار به شهرهای دیگر و بالعکس میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

مطالب مرتبط:

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان