ساعت کار اداری دستگاه‌های اجرایی سطح استان سمنان به روال گذشته بازگشت

معاون استاندار سمنان گفت: ساعت کار اداری دستگاه‌های اجرایی سطح استان سمنان به روال گذشته بازگشت.

آقا محمد همتیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، از بازگشت ساعت اداری به روال سابق خبر داد و اظهار داشت: این طرح از ابتدای مهرماه در سراسر استان ابلاغ و اجرایی می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه ظهر به مراجعه‌کنندگان خدمت‌رسانی می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان بیان کرد: روزهای پنجشنبه نیز از ساعت هفت صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر تمامی دستگاه‌های اجرایی در استان سمنان فعالیت دارند.

به گزارش تسنیم ساعت کاری در طول هفته ۴۴ ساعت است که پیش‌ازاین با اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها این ساعت در بین سایر روزها تقسیم شد و ساعت کاری در سایر روزها از ساعت ۷ تا ۱۵ و ۴۵ دقیقه بود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان