سامانه بارشی از سمنان خارج می شود

غلامرضا حسنی غربا بیان کرد: با خروج سامانه بارشی از یکشنبه شب، در ۲۴ ساعت آینده جو پایدار حاکم بر هوای استان سمنان می‌شود.
حسنی غربا ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته رضوان با ۹ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و ایوانکی و حسینان با ۱۲ درجه سانتیگراد گرم ترین نقاط استان سمنان بود و کمینه دمای هوای شهر سمنان ۲ و بیشینه دما هشت درجه سانتیگراد بود.
وی با بیان اینکه رضوان با هفت سانتیمتر بیشترین میزان بارش برف در ۲۴ ساعت گذشته داشت، افزود: بیشترین میزان بارش باران نیز با ۶٫۷ میلیمتر در این مدت مربوط به همین منطقه بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان یادآور شد: بیشترین سرعت وزش باد در استان در این مدت، مربوط به دامغان با ۵۴ کیلومتر بر ساعت بود.
به گزارش ایرنا، سامانه هواگوی ۱۳۴ آماده ارائه اطلاعات هواشناسی و پیش بینی های جوی استان سمنان در تمام اوقات شبانه روز است، اداره کل هواشناسی استان سمنان دارای ۹ ایستگاه سینوپتیک، ۱۵ ایستگاه اقلیم شناسی و ۵۰ ایستگاه باران سنجی در نقاط مختلف است.