سامانه بانکداری اینترنتی بانک پارسیان

سامانه اینترنتی بانک پارسیان خدماتی همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض، دریافت موجودی و دیگر عملیات بانکی را ارائه می‌دهد.
برای بهره بردن از خدمات این سامانه باید با مراجعه به یکی از شعبات بانک پارسیان اقدام به دریافت نام کاربری و کلمه رمز نمایید.

لینک سامانه بانکداری اینترنتی بانک پارسیان:
ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بانک پارسیان