سامانه تأسیس شخصیت حقوقی

سامانه الکترونیک تأسیس شخصیت حقوقی، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
شما از طریق این سامانه می‌توانید درخواست تأسیس شخصیت حقوقی را برای سازمان ارسال کنید و یا آخرین وضعیت درخواست ثبت تأسیس را مشاهده نمایید.
همچنین می‌توانید شماره پیگیری درخواست خود را بازیابی کنید.

لینک ورود و راهنمای سامانه الکترونیک تأسیس شخصیت حقوقی:
ورود به سامانه تأسیس شخصیت حقوقی یکپارچه تأمین اجتماعی

راهنما سامانه الکترونیک تأسیس شخصیت حقوقی