سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

سامانه الکترونیک تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، به منظور برای تصدیق اصالت سند طراحی شده است. برای استفاده از این سامانه شناسه سند و رمز تصدیق مندرج در بالای برگه سند را در فرم زیر وارد نموده و دکمه جستجو را کلیک نمائید. توجه داشته باشید که این صفحه صرفاً به منظور بررسی اصالت سند بوده و به صورت آنلاین اعتبار دارد و چاپ و یا تصویر آن فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.

لینک سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی:
ورود به سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق