سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و به منظور دسترسی آسان متقاضیان جهت ارائه درخواست صدور سند مالکیت و اطلاع‌رسانی‌های بعدی آن فراهم شده است.

لینک ورود و راهنمای سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت:

ورود به سامانه پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

راهنمای کاربری سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست

راهنمای صدور سند مالکیت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست