سامانه ثبت درخواست گواهی تجرد

سامانه ثبت درخواست گواهی تجرد، متعلق به سازمان ثبت احوال می‌باشد و شما می‌توانید از طریق این سامانه و با کلیک کردن بر دکمه «دریافت خدمت» در زیر همین صفحه، فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت احوال ارسال کنید و شماره پیگیری دریافت نمایید.
از این پس شما می‌توانید با استفاده از صفحه «پیگیری» در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

لینک سامانه الکترونیک ثبت درخواست گواهی تجرد:
ورود به سامانه ثبت درخواست گواهی تجرد