سامانه خدماتی بانک رفاه کارگران

در سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران، خدماتی مانند انتقال وجه، پرداخت قبوض، پرداخت تسهیلات، پرداخت حق بیمه کارفرمایان و دریافت صورتحساب‌ها ارائه می‌شود.
این سامانه باید از طریق درخواست شما به بانک برای شما فعال شود.

لینک ورود و راهنمای سامانه خدماتی بانک رفاه کارگران:
ورود به سامانه خدماتی بانک رفاه کارگران

راهنما سامانه خدماتی بانک رفاه کارگران