سامانه درخواست کدپستی جدید

سامانه الکترونیک درخواست کدپستی جدید متعلق به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در چهار گام امکان درخواست کدپستی جدید را فراهم می‌کند.
گام اول با انتخاب تقسیمات کشوری به پایان می‌رسد.
در گام دوم با تکمیل اطلاعات خواسته شده به گام سوم که به تایید نشانی و پرداخت آنلاین اختصاص دارد راه می‌یابید.
جهت تکمیل این گام نیاز به کارت بانکی و رمز دوم دارید.
مرحله نهایی با تخصیص کد رهگیری به شما پایان می‌یابد.

لینک سامانه الکترونیک درخواست کدپستی جدید:
ورود به سامانه درخواست کدپستی جدید