سامانه رسیدگی و نظارت بر حقوق شهروندی در سمنان راه‌اندازی شد

سامانه رسیدگی و نظارت بر حقوق شهروندی در سمنان با حضور دستیار ویژه رئیس‌جمهور راه‌اندازی شد.

الهام امین‌زاده با اشاره به برخی اهداف از راه‌اندازی این سامانه اظهار داشت: این سامانه باهدف رسیدگی و نظارت بر حقوق شهروندی در استان سمنان راه‌اندازی شد. اتفاقات خوبی از نظر رضایت‌مندی مردم و همچنین سطح ارتقا سرمایه اجتماعی ایجادشده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی درباره هدف از سفر به استان سمنان نیز از ایجاد یک اتاق فکر در تهران خبر داد و گفت: این اتاق فکر هر شنبه در سمنان تشکیل جلسه می‌دهد و امروز به سمنان سفر کردیم تا از نزدیک رصد کنیم چه عاملی سبب می‌شود که حقوق شهروندی در استان سمنان بهتر از سایر استان‌ها رعایت شود.

امین زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرورت تشکیل منشور حقوق شهروندی گفت: اگرچه خیلی اوقات فکر می‌شود که در زمینه? حقوق شهروندی؛ تبلیغاتی، سیاسی و شعاری فعالیت می‌شود اما امروز در استان سمنان آمدیم ثابت کنیم که این کار یک کار نهادینه و شروع یک‌راه صدساله است.

وی افزود: به هیچ عنوان سیاسی و تبلیغاتی کار نمی‌‌کنیم و جلب رضایت مردم و منافع اساسی آن‌ها هدف اصلی حقوق شهروندی است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی درباره برخی برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در این راستا گفت: آموزش، ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها تعامل با نماینده‌ها و غیره ازجمله اقداماتی است که در راستای اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اساس حقوق شهروندی موضوعاتی مانند مسائل هنری، نظارتی و اطلاع‌رسانی است افزود: لازم نمی‌دانیم چرخ را دومرتبه اختراع کنیم بلکه کافی است این حقوقی را که مردم‌دارند و در منشور نیز تدوین‌شده اجرا کنیم.

سمنان پایلوت اجرای منشور حقوق شهروندی می‌شود

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: استان سمنان پایلوت اجرای همه ابعاد حقوق شهروندی می‌شود.

امین‌زاده اظهار داشت: بعد از تدوین منشور حقوق شهروندی هر یک از استانهای کشور اجرای یکی از ابعاد و موضوعات آن را به بر عهده گرفتند.

وی افزود: بر این اساس اجرای ابعاد مختلف منشور حقوق شهروندی به استانهای مختلف کشور واگذار شد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور اضافه کرد: با توجه به عملکرد بسیار مثبت و مطلوب استان سمنان در زمینه حقوق شهروندی این استان به عنوان استان پایلوت در اجرای همه ابعاد منشور حقوق شهروندی انتخاب شده است و امروز در تاریخ کشور ثبت می‌شود.

امین‌زاده با اشاره به دیگر برنامه‌های خود در استان سمنان افزود: سامانه حقوق شهروندی نیز رونمایی می‌‌شود.

وی با اشاره به تدوین کتابی در زمینه حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: این کتاب با اصلاحاتی جزئی در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از کتب درسی این وزارتخانه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: استان سمنان در زمینه آموزش و اجرای حقوق شهروندی در همه ابعاد آن به عنوان استان پایلوت عمل خواهد کرد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان