سامانه سهام عدالت

سامانه سهام عدالت متعلق به سازمان خصوصی‌سازی است و برای مشاهده خلاصه وضعیت مشمولین سهام عدالت است.
اطلاعات درخواست شده در این سامانه باید با دقت و توسط شخص مشمول، بازماندگان ایشان، ولی، وکیل و یا قیم قانونی آنها وارد شود.
همچنین وارد نمودن شماره تلفن همراه معتبر در سامانه به منظور ثبت شماره شبای بانکی الزامی است،
سازمان خصوصی‌سازی اجازه دارد در مواقع ضروری جهت اطلاع رسانی با شماره تلفن همراه اعلام شده از طریق پیامک یا تماس تلفنی ارتباط برقرار نماید.
حداکثر زمان درنظر گرفته شده برای هر بار استفاده از سامانه ۱۰ دقیقه می‌باشد. پس از پایان زمان مذکور، مراجعه کننده باید از ابتدا به سامانه وارد شود.
در صورتی که در مراحل شناسایی بیش از سه بار، اطلاعات هویتی نادرست انتخاب شود، دسترسی به سامانه تا ۷۲ ساعت مسدود می‌گردد و فعالیت مراجعین در این سامانه ثبت شده و قابل پیگیری می‌باشد.

لینک ورود به سامانه سهام عدالت:

ورود به سامانه سهام عدالت