سامانه نت بانک سامان

جهت استفاده از سامانه نت بانک، بانک سامان باید با مراجعه به یکی از شعبات این بانک اقدام به دریافت شماره مشتری و رمز عبور نمایید.
برای ورود از مرورگرهای Google Chrome 12, Internet Explorer 8, FireFox 6, Opera 9, Safari 5.0 استفاده نمایید.

لینک سامانه نت بانک سامان:
ورود به سامانه نت بانک سامان