سامانه پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی

سامانه الکترونیک پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و اشخاص حقوقی می‌توانند از طریق این سامانه اقدام به تسلیم اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی نمایید.

لینک ورود و راهنمای سامانه پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی:
ورود به سامانه پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی

راهنما پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی