سمنان میزبان مسابقات فوتبال‌ساحلی مناطق کشور شد

مرتضی دهرویه، سرمربی تیم فوتبال‌ساحلی پارت سمنان گفت: سمنان در گروه دوم مسابقات فوتبال ساحلی مناطق کشور میزبان اصفهان، یزد و کاشان است.

مرتضی دهرویه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: تاکنون ۱۳ تیم برای حضور در مسابقات فوتبال ساحلی لیگ مناطق کشور ثبت نام کردند و تعداد تیم ها به ۱۵ تیم خواهد رسید.

تیم های حاضر در یک گروه پنج تیمی و ۲ گروه چهار تیمی دسته بندی شدند و گروه دوم این مسابقات شامل تیم های سمنان، اصفهان، یزد و کاشان است.

مسابقات از هفتم خرداد ۱۴۰۱ در زمین بازی فوتبال ساحلی پارک سیمرغ سمنان شروع می شود و به مدت پنج روز ادامه دارد.

از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود می کند و مرحله مسابقات فوتبال ساحلی مناطق کشور با حضور هشت تیم منتخب برگزار می شود.

تیم فوتبال ساحلی پارت سمنان با ۱۷ بازیکن و پنج نفر در کادر فنی در این مسابقات حضور دارد.