شناسایی محله به محله شهروندان واکسن نزده

سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان بر ضرورت شناسایی نقطه به نقطه و محله به محله شهروندان واکسن نزده با هدف تکمیل واکسیناسیون و پوشش ۱۰۰درصدی آن در استان تاکید کرد.

سید محمدرضا هاشمی، با تاکید بر این‌که جلسه کمیته واکسیناسیون کرونا باید به صورت هفتگی برگزار شود، گفت: فرمانداران، اعضای ستاد استانی کرونا و مدیران عضو کمیته واکسیناسیون نسبت به این ‌مهم توجه جدی داشته باشند و مصوبات را به سرعت اجرایی کنند.
امروز و در حال حاضر برای ما در استان هیچ موضوعی مهم تر از مبحث کرونا و سلامتی مردم نیست.
هدف گذاری ما در استان سمنان دستیابی به رتبه های برتر و شاخص کشور و پوشش ۱۰۰ درصدی در حوزه تزریق واکسن کروناست.
در این مسیر از ظرفیت اتاق بازرگانی، اصناف، سازمان های مردم نهاد، روحانیون، بسیج و سایر موارد به صورت جدی و مستمر استفاده گردد.
شناسایی نقطه به نقطه و محله ای افرادی که واکسن کرونا را تزریق نکردند امری ضروری است و باید برای تحقق این مهم، تیم های سیار واکسیناسیون کرونا در استان تقویت شده، طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت جدی اجرایی و از ظرفیت بسیج نیز استفاده گردد.
با تاکیدات انجام شده، شهرداری های استان در بحث فضاسازی مدیریت مقابله با کرونا، آگاهی بخشی و ترغیب امر واکسیناسیون به خوبی پای کار آمدند که نیاز است این اقدامات پر رنگ تر و جدی تر دنبال شود.
استاندار سمنان در پایان از تلاش ها و کوشش های دکتر دانایی تقدیر کرد و ضمن تبریک انتصاب دکتر قدس به سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، بر تسریع و دقت بیشتر در اقدامات به جهت مقابله با کرونا تاکید کرد.

احمد ریواده، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان روز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در جلسه کمیته واکسیناسیون ذیل ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان با بیان اینکه کمیته واکسیناسیون با ۴ هدف که کمیته ملی مصوب کرده فعالیت خواهد کرد، گفت: این کمیته به ریاست استاندار و با دبیری و محوریت ریاست و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی مرکز استان برگزار می شود که به همین جهت این دانشگاه محور ارائه اطلاعات و آمار به صورت جامع انتخاب شده است.
تدوین و بروز رسانی برنامه های ملی در حوزه واکسن، تدوین راهبردهای عملیاتی، حصول اطمینان از اجرای مطلوب برنامه های حوزه واکسیناسیون و پیشبرد عادلانه و هماهنگ واکسیناسیون کرونا در کل استان، اهداف این کمیته است.
دانش آموزان، مادران باردار و گروه های پرخطر از اولویت های برنامه واکسیناسیون کرونا در وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در استان نیز مَد نظر قرار خواهد داشت.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با بیان اینکه دکتر دانایی،رئیس پیشین علوم پزشکی سمنان در خصوص بحث کرونا ایثارگرانه و خالصانه در این عرصه خدمت کردند، انتصاب دکتر قدس را به سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان تبریک گفته و آرزوی موفقیت کرد.