صدای راهبران از رادیو سمنان به گوش می رسد

به منظور افزایش فرهنگ ترافیک ،آشنایی بیشتر با مقررات حمل و نقل جاده ای و ایمنی تردد مسافران در سطح استان، صدای مرکز سمنان ویژه برنامه” صدای راهبران” را تهیه کرده است.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه پیام های ایمنی، اطلاعات و مقررات جاده ای را با حضور کارشناسانی از اداره کل حمل و نقل و پلیس راه استان به مخاطبان خود ارائه می دهد.

” صدای راهبران” با مشارکت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان و به تهیه کنندگی حمید رضا کاشی روزهای فرد ساعت ۱۰:۳۰ پخش می شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان