بیشترین مصرف و بدهکاری صنایع سمنان به شرکت گاز

علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: ۷۵ درصد مطالبات این شرکت، با توجه به حجم بالای مصرف واحدهای صنعتی، مربوط به بخش صنعت است.

علیرضا اعوانی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: شرکت گاز استان سمنان در راستای اهداف رفع موانع تولید ، تسهیلاتی اعم از تقسیط گاز بها و مهلت پرداخت برای بدهکاران این حوزه در نظر گرفته است، ولی با توجه به ضرورت پاسخگویی در قبال مراجع بالادستی، پیگیری های مستمر در این خصوص را نیز به صورت جدی دنبال خواهد کرد.

اعوانی با اشاره به برنامه ریزی برای اقدامات زیربنایی کشوری که از قبل پرداخت گاز بها محقق می شود بیان کرد: بعد از بخش صنعتی ، برخی از ادارات دولتی هم در رده‌های بعدی، بدهی قابل توجهی به شرکت گاز استان سمنان دارند.

وی یکی ازچالش های اساسی این شرکت را وصول مطالبات دانست و گفت: امیدواریم واحدهای صنعتی با برنامه ریزی های لازم و دستگاه‌های دولتی به صورت تهاتری نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنند.

بدیهی است خدمات رسانی بهتر یکی از اهدافی است که با وصول مطالبات محقق خواهد شد.

برخورداری نقاط شهری استان سمنان از گاز طبیعی ۱۰۰ و نقاط روستایی بالای ۹۰ درصد است.