طرح تعریض خیابان آستانه در حال اجرا است

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان از ادامه آزادسازی، تخریب و پاکسازی ملک در طرح توسعه و تعریض به منظور رفع گره‌های ترافیک محدوده خیابان آستانه خبر داد.

به گزارش ایمنا، الیاس افضلی اظهار کرد: از عمده وظایف شهرداری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهر مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی است، شهرداری با تصویب طرح‌های عمرانی در این راستا اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: گاهی اجرای این طرح‌ها با مانع مالکیت خصوصی افراد روبه‌رو می شود که در این صورت هر گونه اقدامات عمرانی در این املاک مستلزم کسب رضایت مالک در جهت تملک ملک در طرح است.

افضلی افزود: با توجه به حاصل نشدن توافق، شهرداری برابر با تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه خرید املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ اقدام به دادخواهی به طرفین مالک جهت معرفی کارشناس منتخب و مرضی الطرفین می‌کند و سپس با تعیین اعضای هیئت کارشناسان و بررسی ملک و برآورد غرامت ملک در طرح مستندات به ماده هشت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با پرداخت غرامت در صندوق ثبت و انقضای مهلت قانونی و رعایت موازین قانونی و صدور مجوز از مرجع قضایی ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می‌کند.

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان گفت: این ملک با کاربری مسکونی با متراژ ۱۲۵ عرصه و اعیان با مبلغ نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال تملک و با موافقت مرجع قضایی نسبت به تملک آن اقدام و تخریب و پاکسازی آن صورت گرفت.